Nasanée

Nasanée Saluki

Saluki

                                                 


        ************************


                                    Passionately Salukis...

  ************************


    Nasanée  Salukis...

 

 

    *****************************************

                              The Saluki , Beautiful , Athletic and as diffident as a horse ,

                              Independent , predatory and as wild as a cat......


 
Copyright Nasanée salukis